Suomen Yliopistokiinteistöt, TY Calonia

Rakennuskohde käsitti Turun yliopiston oikeustieteen tiedekunnan käyttöön vuonna 1986 rakennetun laitosrakennuksen peruskorjauksen. Peruskorjaus hankkeen tavoitteena oli yhdistää yliopistokampuksen oikeustieteen opetukseen ja tutkimukseen liittyvät tilat ja toiminta yhdeksi kokonaisuudeksi.

Urakkamuoto on kaksivaiheinen projektinjohtourakka, jossa projektinjohtourakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Ensimmäinen vaihe käsittää yleissuunnitteluvaiheen ja toinen vaihe toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheen tavoitehintaisena projektinjohtourakkana.

Hanke toteutettiin puhtausluokka P1, Breeam Very good ja Terve talo – kriteerien mukaisena.
Bruttoala: 5159 brm2